Jij bent de regisseur van je onderneming

Elke werknemer heeft een rol binnen de organisatie. Deze wordt hem of haar toegewezen of men groeit in een bepaalde rol.

 

Door aanwijzingen, bijsturing en feedback groeit men in een bepaalde rol of komt men terug in de rol en presteert men optimaal.

 

Jij bent de regisseur van hoe de zaken verlopen en op welke manier je mensen worden ingezet.

Traject - Samen tot een resultaat

communicatie op de werkvloer

Stap 1: Meten is weten - wat is het klimaat binnen uw team?

3 Stappen:

1 - Meten is weten
2 - Doel bepalen
3 - Ondersteuning op groeipunten
 Persoonlijke ondersteuning
 Werknemers motiveren en
    engageren
 Positieve beleving
 Aanwezige werknemers
 Constructieve communicatie

Welke eigenschappen bezitten uw collega's, leidinggevenden en teams en welke zijn relevant binnen uw organisatie?

 

We bevragen alle teamleden op vlak van een aantal kerneigenschappen.

Ook de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociale aspecten kan hierin worden meegenomen.

 

Er zijn alleen goede eigenschappen. Elke context vraagt om een andere aanpak. Iedereen draagt bij op andere momenten.

 

We nemen een foto en ontwikkelen waar nodig.

Stap 2: Je werknemers, dat zijn jouw zaken.

Klopt, wij gaan niet bepalen hoe alles er precies zal uitzien.

 

Niemand kent jouw zaak beter dan jij.

 

Samen streven we ernaar om de puntjes op de i te zetten.

 

Voor elke werknemer, elk team en leidinggevende bekijken we in samenspraak wat het ideale resultaat is.

 

We houden uiteraard rekening met de operationele impact.

Het traject wordt pas afgerond wanneer we de gewenste resultaten bereiken.


Stap 3: ... en actie!

Het script en scenario zijn klaar, laat ons beginnen.

 

Het draaiboek bestaat uit:

  • Opleidingen (Communicatie, Feedback geven, Conflicten, Generaties op het werk, welk type leidinggevende ben ik, ...)
  • Workshops (Leer je collega's kennen, Hoe maken we dit bespreekbaar, ...)
  • Begeleiding - Coaching op de werkvloer (1op1, feedbackgesprekken, Bemiddeling, Externe vertrouwenspersoon) 

Alle trajecten bevatten:

  • 1 dag Opleiding "Communicatie op de werkvloer" ( 1 team of per team leidinggevenden )
  • Permanente ondersteuning tot de beoogde resultaten bereikt worden.
  • Continue feedback elke 2 weken - intervisie elke 6 weken
  • Resultaatsbelofte

Opleidingen / Workshops

Download
Voorbeeld opleiding/workshop
Hoe goed kennen we elkaar en in welke mate weten we hoe onze collega's over ons denken?
Dag collega, Hoe is het_.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Jouw team aansturen

Welk type leider ben ik 
Hoe geef ik feedback
Wat is mijn meerwaarde voor het team  
Hoe breng ik de bedrijfscultuur over 
Hoe creëer je goesting bij je team - ABC 
Doelstellingen 

Perspectieven en meningen op de werkvloer

Met welke bril kijk ik 
Hoe zie ik wat de ander ziet 
Gerichter samenwerken 
Begrip maakt mild 

Conflicten op de werkvloer

Hoe creëer ik een vangnet 
Hoe vermijd ik Conflicten 
Hoe herken ik conflicten 
Hoe pak ik Conflicten aan
Hoe communiceer ik in een conflict 
Hoe bereiken we een win-win 

Generatieconflicten

Herkennen van de 4 generaties
Sterktes en complementariteit
Behoeftes van elke generatie
Millennials: de thermometers binnen je team

Geef stress en burn-out geen kans

Wat is stress 
Hoe vermijd je stress 
Vanaf wanneer is stress ongezond 
Hoe herken je piekmomenten 
Wat zijn de symptomen van burn-out 
Verschil burn-out en depressie 
Je ziet het zelf pas als het te laat is 
Wat kan je eraan doen 
Wie is verantwoordelijk 

Ziekteverzuim

Telefonische communicatie
Verschillende ziekteverzuim 
Opbouwend gesprek 
Ziekteverzuimtraject
Hoe heet je iemand welkom n'a ziekte 
Hoe communiceer je met collega’s die er nog zijn

Jouw organisatie is een gemeenschap

 

Bij aanvang van de carrière van een werknemer wordt ingeschat hoe iemand zal functioneren, je spreekt af wat het takenpakket is en met  welke voordelen de werknemer daarvoor zal worden gecompenseerd.

 

Hoe de interacties met collega's, klanten, leveranciers of leidinggevenden zal verlopen wordt doorgaans niet vooraf besproken.

 

▶ Bij BeYOE leveren we een kader om het praten mogelijk te maken in een omgeving waar psychologische veiligheid wordt nagestreefd en er vertrouwen kan groeien.

Uitgewerkte cases:

Els - Product Owner

 

Door de groei van de organisatie is de nood gekomen om een teamlead functie te creëeren. Els heeft gesoliciteerd voor de functie en kreeg als feedback dat men haar niet geschikt vindt voor een leidinggevende functie. Els geeft aan de organisatie te zullen verlaten gezien ze haar plafond heeft bereikt. De organisatie is bereid stappen te ondernemen Els aan boord te houden.


Yves - Project Manager

Uitdaging: Er dient budget vrijgemaakt worden voor een extra teamlid. Zijn manager heeft dit steeds geweigerd. De overige teamleden worden ontmoedigd door het grote volume werk.

 

Oorzaak: Yves gebruikt stuit op onbegrip omdat de resultaten wel goed zijn.

 

 

Oplossing: Objectief weergeven van de nood in Powerpoint en Excel.
Risico-analyse van uitval bestaande resources.

 

▶ Resultaat: Nieuwe procedure voor aanvragen bijkomende resources gezien dit projectmatig in cijfers kan worden weergegeven.


Yves kan nu terug rekenen op een gemotiveerd team dat nu ook het gevoel heeft dat het geapprecieerd wordt door het management.

 

Carina - Quality Manager

Uitdaging: Collega's zien haar als "de b*tch"

 

Oorzaak: Carina is quality manager. Haar taak is om erop toe te zien dat producten die de firma verlaten in perfecte staat zijn en volgens alle voorwaarden worden afgeleverd bij de klant.

 

Feedback geven is voor haar een werkpunt.

 

 

 

Oplossing: Perceptie meegeven dat "being the b*tch" onderdeel van haar rol is. De overige werknemers duidelijk maken dat ze instaat voor de kwaliteit. We raden Carina aan negatieve woorden te vermijden en positieve alternatieven te zoeken.

 

▶ Resultaat: Carina vindt het nu een eretitel "de b*tch" te zijn en haar collega's zijn gerustgesteld dat iemand waakt over het eindresultaat waardoor zij geen risico lopen om fouten te maken die niet meer kunnen worden rechtgezet.

 

*Namen zijn louter ter illustratie vanwege privacyredenen.

 Alle componenten kunnen eveneens apart worden opgestart:

  • Opleiding, workshops, trainingen.
  • Begeleiding / bemiddeling / vertrouwenspersoon