Vic Verdonck: van leidinggevende naar trainer

In 2006 heb ik de universiteitsstad Gent verlaten. Na een eerste ervaring als ambitieus leraar LO voelde ik dat ik iets miste. Ik wou een grotere impact en ik merkte dat mij dat bij collega's en vrienden lukte. Ik word vaak omschreven als vertrouwenspersoon, motivator, communicatie-expert, leidinggevende en conflictbemiddelaar.

Bij bedrijven zoals Telenet, Colruyt, Proact, Easypay  en een aantal KMO-bedrijven deed ik ervaring op rond alles wat met personeel te maken had. Ik volgde een studie HR-officer en zag dat er een grote afstand was tussen wat HR in de praktijk is (administratie, hire & fire en het wettelijk kader). In de praktijk miste ik iets: een vertaling van het beleid naar de werkvloer, leidinggevenden en de teams.

 

Ik waagde de sprong in 2016 en besloot zelfstandig trainer te worden en iedereen die dat wilde te helpen rond mentale fitheid. Ik volgde een opleiding in Gent om nog beter te worden in mijn vak en bleef sleutelen aan mijn aanbod.

 

Door op allerhande manieren uitgedaagd te worden op vlak van samenwerking, teams aansturen en communicatie heb ik veel gestudeerd en bestudeerd om het voor mezelf en de mensen rondom mij gemakkelijker te maken om te communiceren en samen te werken.

 

Veel zaken zijn snel emotioneel beladen en ik heb gemerkt dat empathie gezien werd als iets wat van nature aanwezig moest zijn. Voor mij is empathie echter iets waar je een inspanning voor over hebt: de wil om de ander te begrijpen.

 

In het begin zag ik vooral dat niet iedereen op dezelfde manier reageert. Sommige mensen zijn mensgericht en emotioneel, anderen eerder objectief en taakgericht. Voor de ene is initiatief nemen gemakkelijk, voor de ander is het comfortabeler om instructies te krijgen. Waar de ene collega vaak aan het woord is, is een ander eerder stil aanwezig op de achtergrond, terwijl ook bij hen vaak creatieve visies en ideeën zitten.

 

In een poging ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt heb ik een aanpak ontwikkeld die toelaat iedereen die dat wil empathisch met de ander om te gaan en door anderen te begrijpen zijn of haar doelen gemakkelijker te bereiken. Dit zowel persoonlijk als in een professionele context.

Download
Artikel Getitorganised.be "Ondernemer van de week".
Getitorganised.be schreef een artikel over BeYOE en Vic Verdonck.
Vic-Verdonck.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

Expertises

 • HR - personeelszaken
 • Sociale wetgeving
 • Persoonlijkheidstypen
 • Conflictbenadering
 • Relatiebemiddeling
 • Frustraties
 • Doelbepaling en motivatie
 • KMO-markt, 
 • Ervaring bij grote bedrijven
 • Loopbaanbegeleiding
 • Opleiding en begeleiding

Empathie: Hoe is het voor de ander?

Een eigen huis, een plek onder de zon

en altijd iemand in de buurt die van je houden kon.

Alles kan een mens gelukkig maken

René Froger

We worstelen wel eens met onszelf, met onze relaties met anderen. Hoewel we allemaal ons best doen en we de beste bedoelingen hebben loopt het toch mis. Hoe blijf je op het juiste spoor?

 

Collega's, partners, familie, jouw doelen, ... Alles tegelijk is een hele uitdaging en hoe bepaal je precies waar je energie naartoe gaat? En vooral wat kost te veel tijd waar je uiteindelijk niets aan hebt?

Van overleven naar samen leven

De wereld is veranderd: we hebben allemaal recht op onze inbreng en persoonlijkheid. We zijn mondiger dan de vorige generatie en de wereld om ons heen is dat ook. Dat wil zeggen dat er ruimte wordt gemaakt voor begrip voor al die verschillende persoonlijkheden.

Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en gehoord wordt? Hoe zorg je voor de veilige omgeving waarin jij en iedereen in je omgeving zichzelf kan zijn? En hoe doe je dat zonder blijvende conflicten?

Ben jij klaar voor een empathische toekomst?

Door samen te werken en op zoek te gaan naar begrip bereik je meer. Door je empathie werk je naar meerwaarde voor de ander en vooral jezelf.

 

Onze omgeving gaat ervan dat we rekening houden met iedereen. Dit is een uitdaging, maar binnen je bereik. Maak je leven gemakkelijk en onderzoek vanuit fascinatie voor je omgeving wat er nodig is om zonder ergernissen samen te werken en te leven. 

Tijdverlies door frustratie? Dat is van de baan. Je focust je op jouw doelen en onderzoekt in je omgeving hoe je voordeel haalt uit jouw blik op de wereld en te focussen op wat werkt voor jou.

 

Survival of the fittest

 

Empathie bezorgt je rust en controle over jezelf en daardoor ook op je omgeving.

Je omgeving is niet langer iets wat je ondergaat. Je omgeving is wat jij aanvaardt en ervaart. Hoe zou jij willen dat dat eruit ziet?

Niets voor niets uiteraard, er is werk aan de winkel.

Challenge accepted

 

Empathie is de aanvaarding van het concept dat anderen anders denken en dezelfde wereld anders ervaren, beleven, invullen en onderzoeken.

 

Empathie is niet hetzelfde als sympathie, medelijden of zorgzaamheid. Empathie wil niet zeggen dat jij ook lijdt. Het betekent dat je begrijpt wat de ander beleeft. Het betekent niet noodzakelijk dat je akkoord gaat met wat de ander zegt, voelt of denkt. Empathie houdt in dat je begrijpt hoe de situatie is.

 

Hoewel het een kwestie van aanvoelen is, is empathie geen 6de zintuig. Je gaat op zoek naar wat er aan de hand is door open vragen te stellen en goed na te gaan wat er bij de ander exact gebeurt.

Aannames en eigen invulling zorgen voor misverstanden. Hoe laat je de ander tot een verwoording en conclusie komen zodat jij begrijpt wat er precies aan de hand is?

 

Sympathie, medelijden en zorgzaamheid zijn reflexen. Empathie is de reflex om op zoek te gaan naar begrip. Dit betekent een inspanning op basis van de reflex om te willen begrijpen.

Wat empathie voor jou doet

Vanuit ons reptielenbrein hebben we 3 standaard reacties: Vechten, vluchten of bevriezen.

 

In sociale situaties levert vechten enkel verliezers op. Door te vluchten kan je tijdelijk afstand nemen van een situatie, maar je relaties lopen schade op. Uiteindelijk kom je terug in dezelfde situatie terecht zonder dat deze veranderde.

Bevriezen zorgt voor een pauze. Vanuit deze situatie ben je kwetsbaar. Jouw omgeving is dat op dat ogenblik ook. Vanuit vertrouwen en empathie op zoek gaan naar begrip zorgt ervoor dat je constructief verder kan.

Empathie in de praktijk

Mijn klanten; particulieren, empathische trainers en werkgevers; hebben allemaal iets gemeenschappelijk: Ze lopen met zichzelf of hun omgeving in de knoop of  willen anderen uit de knoop helpen.

 

Een relatie die voor frustratie zorgt, een leidinggevende die eerder als stoorzender dan als motivator werkt, een trainer die tegen zichzelf aanloopt of de nodige tools of mindset mist om anderen te helpen.

Door de aanpak van BeYOE en door je empathisch op te stellen zorg je voor rust bij jezelf en je omgeving. Je begrijpt beter wat er exact aan de hand is waardoor je kan bijsturen waar nodig met een zuivere blik op wat jij wil bereiken. En dat je vooral afstand kan nemen van wat niet werkt voor jou.

Meer weten over onze projecten? Klik hier

Wil je zelf aan de slag? Bekijk dan onze diensten of neem contact op.